Ressourceperson


pragma aps kan tilbyde at stille som ressourceperson med henblik på:
  • Nedbringelse af sagspukkel
  • Løsning ad hoc opgaver .
  • Indgå i et tematilsyn eller anden tidsmæssig afgrænset indsats.
  • Aflastning ved barsel
  • Oplæring af eller sparring med nye medarbejdere.
En ekstern ressourceperson kan levere en effektiv indsats, uden at være ophængt i andre administrative opgaver, og opgaverne kan løses in house eller via opkobling.

pragma kan tilbyde 10-25 % rabat på virksomhedens standard timesats ved indgåelse af aftale om ressouceperson.