Jordforurening

  • Forklassificering af overskudsjord og udarbejdelse af jordhåndteringsplan for mere end 200 lokaliteter udført ved Kogsgaard Miljø for private kunder.               
  • Undersøgelse og oprensning af mere end 100 forurenede lokaliteter udført ved Kogsgaard Miljø for private kunder.                                                                         
  • Projektledelse for afgrænsning af hotspot ved Høfde 42 og beregning af forureningsmængder udført ved NIRAS for Ringkjøbing Amt.                                         
  • Projektledelse, kortlægning af geologi og forureningsforhold i testceller på Høfde 42 udført af Rambøll, COWI og Kogsgaard Miljø for Region Midtjylland.      
  • Projektledelse ved miljøtilsyn og dokumentation for opgravning af mink ved Nr. Felding udført af DMR for Fødevarestyrelsen.                                                              
  • Anvendelse af XRF røntgen apparat ved undersøgelse, afgrænsning og oprensning af metalforurenet jord ved tidligere varmforzinkningsvirksomhed og imprægneringsanstalt.                                                                                                                                                                                                                                         
  • Undersøgelse af forureningsforhold i mere end 100 regnvandsbassiner udført af Kogsgaard Miljø og DMR for kommuner, forsyningsselskaber og virksomheder.