Baggrund


På baggrund af snart 30 års virke som civilingeniør med speciale inden for miljøområdet har jeg etableret miljørådgivningsfirmaet pragma aps, hvis arbejde baseres på viden, indsigt og erfaringer fra ansættelser ved Ringkjøbing Amt, NIRAS, Kogsgaard Miljø og DMR, samt DANIDA finansierede projekter i Sydamerika. I min hidtidige karriere har jeg bl.a. beskæftiget mig med spændende opgaver indenfor vand og sanitet, geologi og hydrogeologi, jordforurening, bygningsmiljø, industrimiljø og udledning af spildevand, herunder fastsættelse af grænseværdier for miljøfremmede stoffer i renset spildeband, som ønskes udledt til overfladevand.


I mit arbejdsliv har jeg altid bestræbt mig på at finde realistiske og praktiske løsninger, og jeg har undervejs lagt stor vægt på at få inddraget de involverede aktører i en konstruktiv, åben og resultatorienteret proces. Den nationale lovgivning, den lokale myndighed, kundens behov og de konkrete fysiske forhold udgør vigtige rammebetingelserne for en opgaveløsning, og disse betingelser skal afdækkes, inden strategien for opgaveløsningen fastlægges sammen med kunden. Det er vigtigt, at en rådgiver sikrer, at krav eller præcedens, fx fra lokal kommune eller entreprenør, perspektiveres og sammenlignes med praksis og erfaringer fra andre steder i landet. En erfaren rådgiver skal, som led i dette samarbejde, sikre at kunden ikke bliver mødt med uhensigtsmæssige løsninger eller urimelige krav.

pragma´s rådgivning tager afsæt i ønsket om et konstruktivt fagligt samarbejde og en fælles forståelse af at der skal findes løsninger, som både er økonomisk attraktive og proportionale.