Spildevand
pragma aps har gode erfaringer med at søge om tilladelser til håndtering og bortledning af virksomheders processpildevand, regnvand og drænvand. Der kan bl.a. ansøges om følgende tilladelser:
  • Tilslutningstilladelse af processpildevand fra virksomheder til offentligt spildevandssystem.
  • Midlertidige tilladelse til udledning af drænvand fra bygge- og anlægsprojekter til spildevandssystem, regnvandsledning, vandløb eller nedsivning.
  • Tilladelse til særskilt udledning af renset spildevand til vandløb, fjord eller hav (overfladevand). Det kan fx dreje sig om renseanlæg, regnvandsudledninger eller overløbsbygværker.