Bygningsmiljø og nedrivninger

                                
  • Kortlægning af miljøfremmede stoffer og tungmetaller i mere end 100 bygninger, fx skoler, sygehuse, virksomheder, boligforeninger og huse, udført ved Kogsgaard Miljø og DMR.                                                                                                                                                                                                                                    
  • Udarbejdelse af miljøsaneringsplan for bygninger, herunder tilsyn med miljøsanering, ved Kogsgaard Miljø og DMR.                                                                        
  • Udarbejdelse af udbudsmateriale for nedrivningspuljer ved Kogsgaard Miljø.                                                                                                                                             
  • Miljøtilsyn med sanering og nedrivning af bygninger udført ved Kogsgaard Miljø.                                                                                                                                       
  • Genanvendelse af bygge- og anlægsmaterialer.                                                                                                                                                                                              
  • Undersøgelse for afdampning af PCB til indeklima i skoler og kontormiljøer ved Kogsgaard Miljø og DMR.                                                                                           
  • .Anvendelse af XRF røntgen apparat til screening for metaller i malingslag og bygningsmaterialer.